Sabtu, 04 April 2009

GIYAYO GEMAYO ( NIYAYO NEMAYO ) Lagu rakyat Alor Barat Daya

Ciptaan NN

Niyayo o nemayo niyayo o
Nemayo
Makan bana gesa bara laga wai e
Makan bana gesa bara laga wai e
Ni yayo o nemayo, niya yo o
nemayo